Om Gründerskolen Alumni

En voksende forening

Gründerskolen Alumni (GSA) er en frivillig forening som ble stiftet i 2002 av- og for uteksaminerte kandidater fra Gründerskolen.

Gründerskolen er et studieprogram i entreprenørskap på masternivå, hvor ca. 150 studenter årlig reiser til en Gründerskole-destinasjon i utlandet, og jobber som praktikanter i en spennende oppstartsbedrift.

Siden 1999 har mer enn 2000 Gründerskole-studenter lagt ut på sin livs reise for å lære om innovasjon og entreprenørskap fra de ledende oppstartsmiljøene i verden.

Arrangementer

GSA tilbyr en arena for kunnskapsutvikling og nettverksbygging innenfor nyskaping.

GSA står bak den årlige Alumnimiddagen, hvor GSA medlemmer, aktører fra både offentlig sektor og privat næring samles til en inspirerende aften bestående av faglige presentasjoner og underholdning.

GSA organiserer også Sofaprat; en åpen månedlig samling hvor GSA medlemmer deler sine praktiske erfaringer forbundet med entreprenørskap.


Følg oss på Facebook og les våre artikler på Wordpress!


Har du gått Gründerskolen? Meld deg inn på vår lukkede facebook-gruppe!

GSAs hovedformål

"... er å skape og vedlikeholde et faglig og sosialt nettverk for uteksaminerte studenter fra Gründerskolen, med særlig fokus på å fremme innovasjon og entreprenørskap i samfunnet generelt og blant foreningens medlemmer spesielt. ..." (§ 4)

Les mer i GSAs sine vedtekter.GSA Styret 2018

Gründerskolen Alumni drives som en forening av et styre bestående av GSA medlemmer som har gått på Gründerskolen. Styret velges blant medlemmene og sitter for to år av gangen, unntatt styreleder og nestleder som sitter i ett år. Overgangen fra gammelt til nytt styre annonseres på den årlige Alumnimiddagen som avholdes hver høst.

Lily Chen

Styreleder
Singapore 2015

Julie Høie Nygård

Nestleder
San Francisco 2017

Vildana Grabovica

Styremedlem
Singapore 2011

Lina Aspen

Styremedlem
San Francisco 2016

Lene Møll

Styremedlem
San Francisco 2017

Kathrine Mørtvedt Andersen

Styremedlem
Boston 2015

Sigrid Klemsdal

Styremedlem
Boston 2015

Innspill til GSA Styret?

Skriv til oss på Facebook eller send oss en mail!